Arbeidsongeschiktheidsverzekering Zelfstandigen (juni 2024)

Arbeidsongeschiktheidsverzekering Zelfstandigen (juni 2024)

Zelfstandigen krijgen te maken met een nieuwe wetgeving omtrent arbeidsongeschiktheidsverzekeringen (AOV). Dit wordt de zogenoemde Wet Basisverzekering Arbeidsongeschiktheidsverzekering Zelfstandigen (BAZ) genoemd.

Dit roept veel vragen op over premies, uitkeringen, en de criteria voor arbeidsongeschiktheid. In deze blog duiken we dieper in de details.

Wordt een verzekering voor zelfstandige verplicht?

Ja, alle zelfstandigen die voor de inkomstenbelasting “winst uit onderneming” genieten, moeten verplicht een arbeidsongeschiktheidsverzekering afsluiten.

Hoe gaat de verzekering heten?

De verzekering gaat de BAZ heten (Wet Basisverzekering Arbeidsongeschiktheidsverzekering Zelfstandigen).

Wat worden de kosten?

De premie bedraagt ongeveer 6,5% van de winst uit onderneming, met een maximum van 142,86% van het bruto minimumloon. Verdien je minder, dan betaal je ook minder premie. Bovendien is de premie volledig aftrekbaar van de belasting. Je betaalt betaalt alleen premie over het inkomen tot maximaal ongeveer € 195 per maand, gebaseerd op het minimumloon van 2024;

Ontvang je ook een uitkering bij Arbeidsongeschiktheid?

Zelfstandigen die een jaar ziek zijn geweest (de zogenoemde wachttijd), komen in aanmerking voor een arbeidsongeschiktheidsuitkering. Deze uitkering is bruto en bedraagt 70% van de winst voor arbeidsongeschiktheid, met een maximum van het minimumloon. De uitkering loopt door tot de AOW-leeftijd.

Wie beoordeelt of je niet meer kunt werken?

Beoordeling wordt gedaan door specialisten. Een verzekeringsarts en eventueel een arbeidsdeskundige beoordelen of je echt niet kunt werken. Ze kijken ook naar nieuwe vaardigheden die je hebt geleerd, ongeacht of je dat werk daadwerkelijk kunt krijgen.

Wat is de rol van het UWV? 

Je moet meewerken aan activiteiten of werkzaamheden die het UWV nodig acht om passend werk te vinden. Daarnaast moet je behandelingen ondergaan als die nodig zijn voor je genezing. Het belemmeren van je genezing is niet toegestaan.

Wat als je ZZP’er bent en in loondienst?

Het is vooralsnog onduidelijk hoe om te gaan met situaties waarin je naast je winst uit onderneming ook in loondienst bent. Moet je dan alsnog dat gedeelte verzekeren dat je als ondernemer verdient?

Voor wie is de BAZ verzekering niet verplicht?

Voor wie de verzekering niet geldt: directeur-grootaandeelhouders; zogenoemde resultaatgenieters (zij betalen belasting over inkomsten uit overig werk, bijvoorbeeld een bijbaantje of een vergoeding voor lezingen of vrijwilligerswerk); levenspartners die meewerken in de onderneming.

Bron:

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/hervormingen-arbeidsmarkt/meer-zekerheid-voor-werkenden/verplichte-arbeidsongeschiktheidsverzekering-voor-zelfstandigen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *